Τι γίνεται εαν τρακάρει ένα όχημα ασφαλισμένο σε εταιρεία εντός Φιλικού Διακανονισμού με ένα όχημα σε εταιρεία εκτός;

O νόμος 489/76 ορίζει πως Μέλη του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων καθίστανται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν την ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ασκούν στην Ελλάδα την ασφάλιση με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ).

Υπάρχει όμως και περίπτωση μια εταιρεία που είναι μέλος του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκίνητων, να μην είναι μέλος στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού.

Ο Φιλικός Διακανονισμός δεν είναι νόμος του κράτους και δε θίγει το Νόμο 489/76 και τα λοιπά προεδρικά διατάγματα. Είναι μια «Συμφωνία» μεταξύ των εταιρειών που είναι μέλη του, η οποία διευκολύνει τον ασφαλισμένο σε περίπτωση ζημιάς από τροχαίο ατύχημα.

Απλά και πρακτικά όταν τρακάρουν δυο οχήματα που είναι ασφαλισμένα σε εταιρείες μέλη του Φιλικού Διακανονισμού, η ασφαλιστική εταιρεία του αναίτιου οδηγού, αποζημιώνει τη ζημιά στο δικό της ασφαλισμένο και κατόπιν επικοινωνεί με την εταιρεία του υπαίτιου οδηγού και εισπράττει την αποζημίωση που κατέβαλλε.

Τι γίνεται όμως εαν τρακάρει ένα όχημα ασφαλισμένο σε εταιρεία εντός Φιλικού Διακανονισμού με ένα όχημα σε εταιρεία εκτός; Πως αποζημιώνεται ο αναίτιος οδηγός;

Η διαδικασία που εφαρμόζεται και με τις προυποθέσεις ότι έχει γίνει: 1) θετική δήλωση απο τον υπαίτιο οδηγό, 2) ο απαραίτητος έλεγχος από τον πραγματογνώμονα της εταιρείας του υπαίτιου οδηγού, 3)αποδοχή του κόστους της ζημιάς απο την υπαίτια εταιρεία, είναι ο αναίτιος οδηγός να προσκομίζει τα τιμολόγια στην ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου οδηγού για να πληρωθεί τη ζημιά.

Στην καθημερινότητα έχουμε συναντήσει και εταιρείες μη μέλη του Φιλικού Διακανονισμού, όπως για παράδειγμα η ελληνική εταιρεία Ιντερσαλόνικα, που σε κάποιες περιπτώσεις ατυχημάτων, εφόσον το κρίνει, εφαρμόζει μια ευελιξία προκειμένου να εξυπηρετήσει τον ασφαλισμένο της. Σε αυτη την περίπτωση καταβάλλει η ίδια την αποζημίωση στον ασφαλισμένο της και κατόπιν επικοινωνεί με την εταιρεία του υπαίτιου, που είναι μέλος του ΦΔ και συνεννοείται. Αυτό δεν συμβαίνει συχνά όμως με προυποθέσεις έχει συμβεί.

H διαδικασία του Φιλικού Διακανονισμού τηρείται για αποζημίωση μέχρι 6.500 ευρώ υλικές ζημιές και μέχρι 30.000 ευρώ για σωματικές βλάβες για κάθε ατύχημα συνολικά και με ανώτατο όριο τα 12.000 ευρώ ανά ζημιωθέν πρόσωπο.

Ενημερωθείτε αναλυτικά απο τον προσωπικό σας διαμεσολαβητή.

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

Με πληροφορίες από : www.nextdeal.gr