ΕΠΕΙΑ-Απόφαση Διαβούλευσης

Επισυνάπτεται σχέδιο απόφασης της ΕΠΕΙΑ με θέμα: «Πολιτική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για πρόσκτηση εργασιών και για τα δίκτυα είσπραξης ασφαλίστρων», το οποίο τέθηκε διαβούλευση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.