Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου διαμορφώθηκε και ισχύει από την 5η Μαΐου 2014 με το νόμο 4261/2014

Αγαπητέ πελάτη,

 

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την υποχρεωτική

ασφάλιση αυτοκινήτου διαμορφώθηκε και ισχύει από την

5η Μαΐου 2014 με το νόμο 4261/2014.

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για

τις σημαντικές αλλαγές που προκύπτουν από το νέο αυτό

Νόμο και να σας μεταφέρουμε τι δικαιώματα και

υποχρεώσεις προκύπτουν για εσάς ως ασφαλισμένο,

ώστε να μπορείτε να προγραμματίζετε έγκαιρα την

πληρωμή των ασφαλίστρων σας, χωρίς να κινδυνεύετε

να μείνετε ανασφάλιστοι ούτε για μία ώρα.

 

Οι αλλαγές

 

  • Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει μόνο μετά την

καταβολή του οφειλόμενου ασφαλίστρου. Για να

μη μείνετε ούτε ώρα ανασφάλιστος, φροντίστε για την

έγκαιρη καταβολή των ασφαλίστρων σας.

  • Όταν λήξει η ασφάλισή σας, το

ασφαλιστήριο δεν ανανεώνεται αυτόματα. Η

διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του

αυτοκινήτου σας είναι ( πχ ετήσια , εξάμηνη ). Πρακτικά αυτό σημαίνει

ότι η ασφάλισή σας έχει συγκεκριμένη ημερομηνία

έναρξης και λήξης.  Για να συνεχίσετε να είστε

ασφαλισμένος και για την επόμενη περίοδο, πρέπει

να καταβάλλετε έγκαιρα τα ασφάλιστρα.

  • Καταργείται η προσωρινή ασφάλιση και το

προσωρινό σήμα ασφάλισης.

  • Καταργείται το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα

ασφάλισης. Απόδειξη ότι είστε ασφαλισμένος

αποτελεί πλέον το εξοφλημένο ασφαλιστήριο το οποίο

και μπορείτε να επιδεικνύετε στις αστυνομικές αρχές

εάν σας ζητηθεί σε κάποιον έλεγχο. Γι’ αυτό είναι

απαραίτητο να το έχετε πάντα στο αυτοκίνητό σας.

  • Αναγνωρίζεται η ηλεκτρονική επικοινωνία

(email, sms, fax) του ασφαλιστή με τον ασφαλισμένο

ή τον δικαιούχο αποζημίωσης. Ενημερώστε μας για

τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας σας.

 

 

 

Απαντάμε στις ερωτήσεις σας

 

Πότε πρέπει να πληρώνω τα ασφάλιστρα του

αυτοκινήτου μου για μην κινδυνεύω να μείνω

ανασφάλιστος;

Πρέπει να τα πληρώνετε πριν από την ημερομηνία

έναρξης της επόμενης περιόδου ασφάλισης. Σας

συστήνουμε αυτό να γίνεται το αργότερο 5 ημέρες πριν

την ημερομηνία αυτή, για να είναι βέβαιο ότι τα χρήματα

έχουν φτάσει έγκαιρα στην Εταιρία μας ώστε να σας

σταλεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Πώς ειδοποιούμαι έγκαιρα για την υποχρέωση

αυτή;

Όπως συνέβαινε μέχρι και σήμερα. Έγκαιρα λαμβάνετε

είτε ειδοποιητήριο με όλες τις λεπτομέρειες εξόφλησης

για το συμβόλαιό σας, είτε ενημέρωση μέσω του

Συνεργάτη μας για τον τρόπο και χρόνο εξόφλησης.

Πώς μπορώ να αποδείξω σε έλεγχο της τροχαίας

ότι είμαι ασφαλισμένος;

Σας θυμίζουμε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο δε

συνοδεύεται πλέον από το ειδικό αυτοκόλλητο σήμα. Το

έγγραφο που αποδεικνύει ότι είστε ασφαλισμένος είναι

πλέον η απόδειξη εξόφλησης που είναι ενσωματωμένη

στο ανανεωτήριο έντυπο.

 

Αν εξοφλήσω μέσω τράπεζας, ταχυδρομείου,

διαδικτύου κλπ, πώς εξασφαλίζομαι σε τυχόν έλεγχο

μέχρι να παραλάβω το συμβόλαιο;

Μόλις ενημερωθούμε για την καταβολή των

ασφαλίστρων, ταχυδρομούμε άμεσα την

απόδειξη/ανανέωση του συμβολαίου σας. Μπορείτε

επίσης να την παραλάβετε και από το Συνεργάτη μας

που έχει τη δυνατότητα να την εκτυπώσει στο γραφείο

του. Μέχρι να παραλάβετε το σχετικό έντυπο, αρκεί το

αποδεικτικό κατάθεσης με τα στοιχεία του συμβολαίου

σας. Αυτό, σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει ισχύ για τις 5

πρώτες ημέρες της κάλυψής σας. Σας συμβουλεύουμε,

μέχρι να παραλάβετε το ασφαλιστήριό σας να έχετε στο

αυτοκίνητό σας κάθε αποδεικτικό στοιχείο πληρωμής

ασφαλίστρων.

Θεωρείστε τις νομοθετικές αλλαγές ως αλλαγές και στους

όρους του ασφαλιστηρίου σας. Γι’ αυτό σας

παρακαλούμε να φυλάξετε το παρόν μαζί με το

ασφαλιστήριό σας ώστε να το συμβουλεύεστε σε πρώτη

ευκαιρία.