ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΑΕΕ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) προχώρησε και φέτος στην έκδοση της Ετήσιας Έκθεσής της.

Στην εν λόγω ηλεκτρονική έκδοση παρουσιάζεται το έργο και οι δράσεις της ΕΑΕΕ για το 2020.

Πέραν των βασικών θεμάτων που απασχόλησαν την ΕΑΕΕ και την ελληνική ασφαλιστική αγορά το έτος που μας πέρασε, η Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ περιλαμβάνει στοιχεία για την ευρωπαϊκή και την ελληνική ασφαλιστική αγορά, την πορεία της οικονομίας και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες.

Μπορείτε να δείτε την Ετήσια Έκθεση της ΕΑΕΕ εδώ.


Αθήνα, 1 Μαρτίου 2021
Από την Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
Πληροφορίες : Εύη Τσιούρη, τηλ. 210 33 34 124
ΕΝΤ. 4128

Αναδημοσίευση από την ΕΑΕΕ