Τι να κάνετε από το σπίτι σας

Ενημερώστε την Ασφαλιστική σας Εταιρία και συμπληρώστε την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
+ Το Όχημά σας πρέπει να το δει Πραγματογνώμονας

+ Δικαιολογητικά για τον Διακανονισμό και την Πληρωμή της Ζημίας