Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε διευθυντικό στέλεχος ασφαλιστικής που υποβιβάστηκε σε υπάλληλος

Την δικαίωση υπαλλήλου ασφαλιστικής εταιρίας επικύρωσε ο Άρειος Πάγος με την υπ΄ αριθμ. 1370/2010 απόφασή του, υποχρεώνοντας μάλιστα την εταιρία να καταβάλει στο εργαζόμενο το ποσό των 12.279,6 ευρώ ως ηθική βλάβη της μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων στης συμβάσεως εργασίας του και διαφορές αποδοχών

Επίσης με την απόφαση υποχρεώνει την εργοδότρια εταιρία να τον απασχολήσει και πάλι στην θέση που κατείχε.

Ειδικότερα, πτυχιούχος ΑΕΙ προσελήφθη το 1989 από Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία κατόπιν διαγωνισμού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Με την πάροδο του χρόνου ανέλαβε θέσεις ευθύνης, όπως είναι διευθύνων σύμβουλος, υποδιευθυντής, προϊστάμενος, αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος, κ.λπ. Όμως το 2006 τοποθετείται ως υπάλληλος και παράλληλα διακόπηκε η χορήγηση των ωφελημάτων που απολάμβανε λόγω των θέσεων που κατείχε, όπως είναι το επίδομα εξόδων περιποίησης πελατείας 250 ευρώ και το επίδομα διοικητικών καθηκόντων 625 ευρώ.

Όπως αναφέρει η αρεοπαγίτικη απόφαση, στον εργαζόμενο του ανατέθηκαν καθήκοντα υποδεέστερης θέσης, μεταβάλλοντας έτσι το εργασιακό καθεστώς που είχε από το 1989, με αποτέλεσμα αυτό να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως, κάτι που επέφερε στον εργαζόμενο ηθική μείωση και μισθολογική μεταβολή, αφού του περικόπηκαν τα επιδόματα. Να σημειωθεί ότι στην μεταβολή αυτή των εργασιακών όρων ο εργαζόμενος αντέδρασε και διαμαρτυρήθηκε. Επίσης στην απόφαση του ΑΠ αναφέρεται ότι η σταθερή, τακτική και μόνιμη παροχή της εργασίας του υπαλλήλου σε θέσεις ευθύνης από την αρχή της σταδιοδρομίας του έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να συναχθεί ότι ο εργαζόμενος είχε συμφωνήσει την παροχή εργασίας ως υπαλλήλου.

Τέλος το ανώτατο δικαστήριο υποχρεώνει την Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία να αποδέχεται τις υπηρεσίες του, να τον απασχολήσει στη θέση ευθύνης που κατείχε και να λαμβάνει τις αποδοχές που ελάμβανε, με απειλή χρηματικής ποινής 100 ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης της προς την δικαστική απόφαση.

Πηγή: www.asfalisinet.gr
Αναδημοσίευση από :ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗ