Νομική Προστασία – Νομικές Συμβουλές

Μιλώντας για Νομική Προστασία και Νομικές Συμβουλές πολλοί οδηγοί θεωρούν πως αναφέρονται στο ίδιο πράγμα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο διαφορετικές καλύψεις και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την επιλογή πακέτου ασφάλισης αυτοκινήτου καθώς είναι πολύ διαφορετικές.

Τι είναι Νομική Προστασία;

Νομική Προστασία είναι η εκπροσώπηση από έμπειρο δικηγόρο και η κάλυψη των δικαστικών και εξωδικαστικών εξόδων, που μπορεί να έχει ένας οδηγός για την διεκδίκηση των συμφερόντων του. Στην Ελλάδα οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν μαζί με όλα τα πακέτα ασφάλειας αυτοκινήτου και την επιλογή της νομική προστασίας.

Η Νομική Προστασία είναι χρήσιμη:

*Για την υπεράσπιση σου αν σε κατηγορεί κάποιος τρίτος για κάτι, είτε για την υπεράσπιση σου στο δικαστήριο, είτε για την παρουσία σου σε άλλες διοικητικές και δικαστικές αρχές

*Για την διεκδίκηση αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία ή απευθείας από τον υπαίτιο οδηγό, σε περίπτωση που δεν καταλήξατε σε φιλικό διακανονισμό.

*Η κάλυψη όλων των εξόδων που προκύπτουν

Αν και η Νομική προστασία είναι μια προαιρετική κάλυψη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καλύπτει τα δικαστικά και τα εξωδικαστικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν από κάποιο ατύχημα. Σε περίπτωση που ένας οδηγός δεν επιλέξει αυτή την κάλυψη, όλα τα έξοδα θα επιβαρύνουν τον ίδιο. Τα έξοδα που καλύπτει η νομική προστασία είναι:

* Την αμοιβή του δικηγόρου

*Τα δικαστικά έξοδα (χαρτόσημα, παράβολα, κ.λπ.)

*Την αποζημίωση των μαρτύρων που θα καταθέσουν

*Την αμοιβή του πραγματογνώμονα που θα ορίσει το δικαστήριο, αλλά και των δικαστικών επιμελητών

*Τα δικαστικά έξοδα για να πάρεις πίσω το δίπλωμα, την άδεια ή και τις πινακίδες που σου έχουν αφαιρέσει

*Τα έξοδα για την εκτέλεση αποφάσεων όπως είναι οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις

*Τα δικαστικά έξοδα που είναι υπέρ του αντιδίκου

Τι είναι οι Νομικές Συμβουλές;

Είναι η συμβουλευτική καθοδήγηση για την διαχείριση ενός τροχαίου ατυχήματος και η ενημέρωση για τις νομικές διαδικασίες, χωρίς νομική κάλυψη και εκπροσώπηση. Οι Νομικές Συμβουλές συνήθως παρέχονται δωρεάν από τις ασφαλιστικές.

Η Νομική Προστασία είναι χρήσιμη όταν:

*Συμβεί κάποιο τροχαίο ατύχημα και χρειάζεσαι καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα.

*Αν χρειάζεσαι επιπλέον πληροφορίες για ένα νομικό ζήτημα

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ νομικής προστασίας και νομικών συμβουλών

Οι Νομικές Συμβουλές βοηθούν τους οδηγούς, μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης, να μάθουν περισσότερα για τις δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.

Ποια είναι η μεγάλη διαφορά; Η κάλυψη των Νομικών Συμβουλών, σε αντίθεση με την κάλυψη της Νομικής Προστασίας, παρέχει μόνο τηλεφωνική καθοδήγηση χωρίς καμία οικονομική κάλυψη. Η νομική προστασία είναι η κάλυψη που χρειάζεσαι για τα νομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν.