Υπηρεσίες

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Με το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτονται τα ιδία τα κρύσταλλα καταστημάτων και οικιών (παράθυρα) και όχι οι ζημιές που θα προέρθουν από την ζημία (τραυματισμοί προσώπων, κλοπή, κ.λπ.) στην άξια αντικαταστάσεων τους συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και τοποθέτησης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Είδος επιχείρησης. Είδος κρυστάλλων (ελληνικά-ευρωπαϊκά, εσωτερικά – εξωτερικά, βιτρίνες). Διαστάσεις (τετραγωνικά μετρά, πάχος ανά κρύσταλλο). Τοποθεσία (διεύθυνση, ισόγειο ή όροφοι). Συμπληρωματικές καλύψεις (πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες).

Επικοινωνία