Υπηρεσίες

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η Ασφάλιση Δανείου ανήκει στην κατηγορία των ασφαλιστικών προϊόντων προστασίας. Το πρόγραμμα προσφέρει ασφαλιστική προστασία από τον κίνδυνο του θανάτου και της ανικανότητας για εργασία, για να καλύψει τις δανειακές σας υποχρεώσεις και να επιτευχθεί ομαλή αποπληρωμή του υπολοίπου του δανείου σας.

Με την Ασφάλιση Δανείου, αν ο δανειοδοτούμενος δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις δανειακές υποχρεώσεις του, αυτές δεν μεταφέρονται στους κληρονόμους του ή στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και ταυτόχρονα αποκλείεται η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του από την τράπεζα.

Σε ποιους απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους εσάς που έχετε στεγαστικό δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη δανειακή υποχρέωση και επιθυμείτε να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Η Ασφάλιση Δανείου είναι ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για να σας προσφέρει λύση τη στιγμή που την έχετε ανάγκη.

Η ηλικία εισόδου στην ασφάλιση είναι από 20 έως 60 ετών. Ποιες είναι οι παροχές του Εφάπαξ κεφάλαιο που προσαρμόζεται ανάλογα με το υπόλοιπο του δανείου σας. Το κεφάλαιο καταβάλετε σε περίπτωση απώλειας ζωής ή/και σε περίπτωση μόνιμης απώλειας ικανότητας για εργασία λόγω ατυχήματος ή ασθενείας.

Σταθερό και χαμηλό ασφάλιστρο για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης. Δυνατότητα συνδυασμού με παροχές νοσοκομειακής περιθάλψεως, απώλειας εισοδήματος κ.ο.κ. Φορολογικά πλεονεκτήματα για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτόματη εξόφληση των ασφαλίστρων μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή την πιστωτική σας κάρτα.

Πόσο Κοστίζει Το κόστος της ασφαλίσεως διαμορφώνεται ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια του δανείου, το φύλο, την ηλικία του ασφαλισμένου.

Επικοινωνία