Υπηρεσίες

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών είναι υποχρεωτική (με τον νόμο 2743/99) για όσα σκάφη έχουν μήκος άνω των 7 μέτρων ή χαρακτηρίζονται “ταχύπλοα” και καλύπτει την αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες έως 300.000 €, υλικές ζημίες έως 150.000 € και την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης έως 90.000 €.

Τα ασφάλιστρα στο κλάδο σκαφών, διαμορφώνονται ανάλογα με το υλικό κατασκευής του σκάφους, την ηλικία του, την ιπποδύναμη των μηχανών του, την χρήση του, και το καύσιμο.

Επικοινωνία