Υπηρεσίες

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΥΡΟΣ – ΣΕΙΣΜΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΥΡΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΥ

Για τους περισσότερους, η απόκτηση ενός σπιτιού αποτελεί σκοπό και έργο ζωής. Η κατοικία σας αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας σας. Μια περιουσία που αποκτήσατε με πολύ κόπο και που σίγουρα εκτός από μεγάλη οικονομική επένδυση είναι και συναισθηματική. Το σπίτι είναι ο προσωπικός απαραβίαστος χώρος σας, ένα από τα πιο ανεκτίμητα πράγματα στη ζωή σας. Όμως, υπάρχουν πολλοί και απρόβλεπτοι κίνδυνοι που τον απειλούν. Σήμερα είναι πραγματικά πολύ εύκολο και προσιτό να προστατέψετε αυτό που με κόπο, χρόνο, χρήμα και προσωπική φροντίδα αποκτήσατε, είτε είστε ιδιοκτήτης είτε είστε ενοικιαστής. Αρκεί να εμπιστευτείτε μια από τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Το συμβόλαιο πυρός καλύπτει απώλεια ή ζημιά στην περιουσία σας περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και άλλων οικιακών αντικειμένων εξαιτίας:

 • Πυρκαγιάς
 • Κεραυνού
 • Έκρηξης (εξαιτίας οικιακών συσκευών υγραερίου μόνο). 

Με επιπρόσθετο ασφάλιστρο μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη, ώστε να προνοεί για πρόσθετους κινδύνους, όπως:

 • Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκάφους ή και μελών αυτού
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Αστική Ευθύνη πυρκαγιάς
 • Έξοδα κατεδάφισης – εκκαθάρισης – απομάκρυνσης ερειπίων 
 • Θραύση
 • Διάρρηξη σωληνώσεων
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία διάρρηξης με σκοπό την κλοπή
 • Πρόσκρουση οχήματος 
 • Θύελλα 
 • Καταιγίδα 
 • Πλημμύρα 
 • Χιόνι 
 • Παγετός 
 • Αστική Ευθύνη από διαρροή ύδατος 
 • Έξοδα άντλησης υδάτων 
 • Κακόβουλες ενέργειες 
 • Ίδιες ζημιές Έκρηξη Λέβητα 
 • Κεντρικής Θέρμανσης 
 • Απώλεια ενοικίου 
 • Απώλεια ή Ζημιές Περιεχομένου Συνεπεία Διάρρηξης 
 • Ληστεία Μετρητών και Τραπεζικών Επιταγών 
 • Θραύση Υαλοπινάκων – Θυρών – Παραθύρων και Καθρεπτών 
 • Ζημιές του Ηλεκτρικού Πίνακα και των Καλωδιώσεων αυτού Συνεπεία  Βραχυκυκλώματος 
 • Έξοδα Μετακόμισης και Προσωρινής Μεταστέγασης του Ασφαλιζομένου
 • Περιεχομένου 
 • Έξοδα Ξενοδοχείου
 • Ασφαλιστική Κάλυψη του Περιεχομένου στην Προσωρινή Διεύθυνση
 • Πτώση Δένδρων
 • Κάλυψη του Σεισμού

Για κάθε ευρώ αποζημίωσης, που κάποια στιγμή θα χρειαστείτε, εσείς πληρώνετε αντίστοιχα μόνο μερικά λεπτά. Χρήματα που σίγουρα κάποια στιγμή θα πάνε στην οικογένεια σας, στην εταιρία σας, σε ένα ίδρυμα, οπουδήποτε εσείς θελήσετε, χωρίς να υπόκεινται σε οποιασδήποτε μορφής φόρου, και διεκδίκησης από τρίτο πρόσωπο. Χρήματα που θα εξασφαλίσουν οικονομικά τουλάχιστον τους ανθρώπους που αγαπάτε.

Ένα συμβόλαιο ζωής βέβαια δεν παρέχει συγκεκριμένες καλύψεις, αλλά μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου, σαν ένα κουστούμι στα μέτρα του, με τις αντίστοιχες ανάγκες ανάλογα με την ηλικία, το επάγγελμα, την δυνατότητα καταβολής συγκεκριμένων ασφαλίστρων, κ.α.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η ασφάλιση ακινήτου είναι υποχρεωτική σε περίπτωση λήξης στεγαστικού δανείου. Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε εσείς την ασφαλιστική εταιρεία που θα σας εξυπηρετεί για το συμβόλαιο πυρός, η οποία δεν είναι υποχρεωτικό να συνεργάζεται με την τράπεζα, που θα σας χορηγήσει το δάνειο. Ακόμα και αν έχετε ήδη ασφαλίσει το ακίνητό σας μέσω της τράπεζας, έχετε κάθε δικαίωμα στην ανανέωση να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΥΡΟΣ - ΣΕΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΙΜΕΣ - ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η κατοικία σας αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας σας. Μια περιουσία που αποκτήσατε με πολύ κόπο και που σίγουρα εκτός από μεγάλη οικονομική επένδυση είναι και συναισθηματική. Το σπίτι είναι ο προσωπικός απαραβίαστος χώρος σας, ένα από τα πιο ανεκτίμητα πράγματα στη ζωή σας. Όμως, υπάρχουν πολλοί και απρόβλεπτοι κίνδυνοι που τον απειλούν. Σήμερα είναι πραγματικά πολύ εύκολο και προσιτό να προστατέψετε αυτό που με κόπο, χρόνο, χρήμα και προσωπική φροντίδα αποκτήσατε, είτε είστε ιδιοκτήτης είτε είστε ενοικιαστής. Αρκεί να εμπιστευτείτε μια από τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. 

ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η ασφάλιση ακινήτου είναι υποχρεωτική σε περίπτωση λήξης στεγαστικού δανείου. Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε εσείς την ασφαλιστική εταιρεία που θα σας εξυπηρετεί για το συμβόλαιο πυρός, η οποία δεν είναι υποχρεωτικό να συνεργάζεται με την τράπεζα, που θα σας χορηγήσει το δάνειο. Ακόμα και αν έχετε ήδη ασφαλίσει το ακίνητό σας μέσω της τράπεζας, έχετε κάθε δικαίωμα στην ανανέωση να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ

 Η επιχείρησή σας-είτε πρόκειται για γραφείο, είτε για κατάστημα ή εργοστάσιο- και το περιεχόμενό της, αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο σας. Ωστόσο πολλοί κίνδυνοι την απειλούν. Είναι επομένως συνετό εκ μέρους σας να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της. Το συμβόλαιο πυρός καλύπτει απώλεια ή ζημιά στην περιουσία σας, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και άλλων αντικειμένων εξαιτίας:

 • Πυρκαγιάς
 • Κεραυνού
 • Έκρηξης (εξαιτίας οικιακών συσκευών υγραερίου μόνο)

Με επιπρόσθετο ασφάλιστρο μπορείτε να επεκτείνετε την κάλυψη, ώστε να προνοεί για πρόσθετους κινδύνους, όπως:

 • Έκρηξη
 • Θραύση σωλήνων
 • Σεισμό
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πλημμύρα 
 • Πρόσκρουση 
 • Θύελλα και καταιγίδα
 • Κλοπή 
 • Απώλεια ενοικίου (όπου εφαρμόζεται)
 • Απώλεια κερδών (όπου εφαρμόζεται)
 • Και μη ξεχνάτε να ασφαλίσετε τυχόν εξωτερικές επεκτάσεις του κτιρίου σας. Είναι σημαντικό να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας στην πλήρη αξία της.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣ-ΣΕΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 Η επιχείρησή σας-είτε πρόκειται για γραφείο, είτε για κατάστημα ή εργοστάσιο- και το περιεχόμενό της, αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο σας. Ωστόσο πολλοί κίνδυνοι την απειλούν. Είναι επομένως συνετό εκ μέρους σας να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της.

ΓΡΑΦΕΙΑ-ΙΑΤΡΕΙΑ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

Η επιχείρησή σας-είτε πρόκειται για γραφείο, είτε για κατάστημα ή εργοστάσιο- και το περιεχόμενό της, αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο σας. Ωστόσο πολλοί κίνδυνοι την απειλούν.Είναι επομένως συνετό εκ μέρους σας να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ-ΞΕΝΟΔΩΧΕΙΑ

Η επιχείρησή σας-είτε πρόκειται για γραφείο, είτε για κατάστημα ή εργοστάσιο- και το περιεχόμενό της, αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο σας. Ωστόσο πολλοί κίνδυνοι την απειλούν.Είναι επομένως συνετό εκ μέρους σας να ασφαλίσετε την επιχείρησή σας με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Τα συμβόλαια αυτά έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, παρέχοντας έτσι στον ασφαλισμένο πλήρη κάλυψη των περιουσιακών του στοιχείων.
Η ιδιαιτερότητα αυτών των συμβολαίων, από την οποία προκύπτει και τ’ όνομα τους «Κατά Παντός Κινδύνου», είναι ότι ο ασφαλισμένος εξ αρχής γνωρίζει ότι θα αποζημιωθεί για κάθε ζημιά που θα συμβεί στα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία του, μ’ εξαίρεση κάποιες λίγες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με γεγονότα τα οποία, είτε αφορούν τη φυσιολογική ή και αναμενόμενη φθορά του ασφαλισμένου περιουσιακού στοιχείου, είτε κρίσιμα γεγονότα τα οποία κατά κάποιο τρόπο οδηγούν σε αναστολή της λειτουργία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου όπως π.χ. είναι ο πόλεμος, η επανάσταση ή κατάσταση πολιορκίας ή η πυρηνική ενέργεια, η δόλια διεκδίκηση αποζημίωσης από τη πλευρά του ασφαλισμένου κλπ.
Τα πιο συνηθισμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτού τύπου (κατά παντός κινδύνου) ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι τα παρακάτω:

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε επιχειρήσεις με παραγωγική διαδικασία όπως οικοδομικές ύλες, χημικά, σε γεωργικές εγκαταστάσεις (επεξεργασία ή και /παραγωγή), σε μονάδες παραγωγής υφασμάτων/νημάτων ή εν γένει μονάδες παραγωγής, σε ξενοδοχεία, κινηματογράφους, νοσοκομεία, γραφικές τέχνες (εκτυπώσεις) κλπ.
Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημιά ήθελε συμβεί στο ασφαλισμένο αντικείμενο (εξαιρουμένων των κινδύνων που καλύπτονται από συμβόλαιο περιουσίας), η οποία θα προέρχεται από τυχαίο (μη ηθελημένο γεγονός) το οποίο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, θα μπορούσε να περιγραφεί σαν αποτέλεσμα :

1.Ελαττωματικού σχεδιασμού, σφαλμάτων κατά τη συναρμολόγηση ή εργαστηρίου, κακοτεχνίας, ελαττώματος κατά τη χύτευση ή και ελαττωματικού υλικού (Διευκρινίζεται πάντως ότι το ασφαλιστήριο καλείται να καλύψει τον ασφαλισμένο για θέματα που αφορούν κυρίως το μετά τη λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή διάστημα ή γεγονότα που εν μέρει προβλέπονται στις εγγυήσεις)
2.Εσφαλμένου χειρισμού, έλλειψης εμπειρίας/επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια, κακόβουλες ενέργειες
3.Βραχυκύκλωμα ή άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης ή ως συνέπεια αυτής καθ’ αυτής της λειτουργίας του
4.Φυσικών φαινομένων, ενδόρρηξη, κατάρρευσης κ.λ.

Επιπλέον Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις
(Πέραν των αναφερομένων σε ασφαλιστήριο περιουσίας)

1.Υπερωρίες, νυκτερινή εργασία και επείγων ναύλος σε περίπτωση ζημίας
2.Χημική έκρηξη ενδογενούς προελεύσεως
3.Απώλεια περιεχομένων δεξαμενών
4.Μεταφορικές ταινίες,αλυσίδες, συρματόσχοινα, μη ηλεκτροφόρα καλώδια
5.Αναπεριελίξεις Ηλεκτρικών Μηχανών
Β. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σ’ αντίστοιχη κατηγορία επιχειρήσεων που απευθύνεται το συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου Μηχανικών Βλαβών και επιπλέον σε εργολάβους, εκμισθωτές του εξοπλισμού ή χρηματοδότες αγοράς του εξοπλισμού αυτού (τράπεζες, lεταιρείες leasing).
Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημία θα μπορούσε να συμβεί στο ασφαλισμένο περιουσιακό στοιχείο, με εξαίρεση τις ζημιές που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο κατά παντός κινδύνου Μηχανικών Βλαβών
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καλύπτει ζημιές από:
Πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση κλπ.

Επιπλέον Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

1.Απώλειες ή ζημίες επί αυτοκινούμενων ασφαλιζομένων περιουσιακών στοιχείων ή μηχανημάτων που εργάζονται υπογείως
2.Κάλυψη επείγοντος ναύλου, υπερωριών ή και νυκτερινής εργασίας σε περίπτωση ζημιάς
Γ. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε εργολάβους, χρηματοδότες του έργου (π.χ. τράπεζες), ιδιοκτήτες οικοδομών/έργων, κατασκευαστικές εταιρίες, πολιτικούς μηχανικούς κλπ
Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημία θα μπορούσε να συμβεί στο ασφαλισμένο έργο από αιτίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως:
Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, καθίζηση/κατολίσθηση, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση, μεταφορές εντός του εργοταξίου κλπ.

Επιπλέον Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

1.Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ή και
2.Εργοδοτική ευθύνη
3.Διασταυρούμενη ευθύνη μεταξύ των ασφαλιζομένων μερών
4.Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση
5.Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς
Δ. ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των έργων, κατασκευαστικές εταιρίες των έργων της συναρμολογήσεως, χρηματοδότες του έργου (π.χ. τράπεζες),.
Καλύπτει την οποιαδήποτε ζημία θα μπορούσε να συμβεί στο ασφαλισμένο έργο από αιτίες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όπως:
Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, καθίζηση/κατολίσθηση, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, φυγόκεντρος δύναμη, κατάρρευση, μεταφορές εντός του εργοταξίου κλπ.

Επιπλέον Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

1.Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων ή και εργοδοτική ευθύνη
2.Διασταυρούμενη ευθύνη μεταξύ των ασφαλιζομένων μερών
3.Απλή ή εκτεταμένη συντήρηση
4.Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς
5.Συνέπειες από λανθασμένη μελέτη / σχεδιασμό/ κακοτεχνία / ελαττωματικό υλικό

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το ασφαλιστήριο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ηλεκτρονικών συσκευών όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές, ιατρικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά μηχανήματα κλπ, για τα οποία οπωσδήποτε έχουν ενδιαφέρον ασφάλισης τους οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ή και τρίτοι ως χρηματοδότες για την αγορά των μηχανημάτων (π.χ. τράπεζες, εταιρείες leasing),.
Καλύπτεται κάθε ζημιά που θα συμβεί σε ασφαλιζόμενο περιουσιακό στοιχείο, αφού έχει τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία (με το συμβόλαιο αυτό, δεν καλύπτεται η περίοδος συναρμολόγησης και δοκιμαστικής λειτουργίας), είτε αυτό λειτουργεί, είτε βρίσκεται σε αδράνεια εντός του χώρου στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το συμβόλαιο καλύπτει ζημιές από τις παρακάτω αιτίες:
Πυρκαγιά, κεραυνός, έκρηξη,καπνό, πτώση αεροσκάφους, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ζημιές κλέπτη, σεισμό, καθίζηση/κατολίσθηση, αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, βραχυκύκλωμα, υπερβολική τάση ηλεκτρικού ρεύματος, κατάρρευση, κλπ.

Επιπλέον Ενδεικτικές Συμπληρωματικές Καλύψεις ή Επεκτάσεις

•Κίνδυνοι μεταφοράς
•Κίνδυνοι λόγω ανεπάρκειας κλιματισμού
•Επείγων ναύλος, υπερωρίες σε περίπτωση ζημιάς

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Καλύπτεται η απώλεια μετρητών ή χρεογράφων από:

-Κλοπή ή ληστεία χρηματοκιβωτίου,

-Ληστεία χρηματαποστολής,

-Ληστεία ταμείου,

-Κατάχρηση, πλαστογραφία, υπεξαίρεση υπαλλήλου

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Καλύπτεται η απώλεια μετρητών ή χρεογράφων από:

-Κλοπή ή ληστεία χρηματοκιβωτίου,

-Ληστεία χρηματαποστολής,

-Ληστεία ταμείου,

-Κατάχρηση, πλαστογραφία, υπεξαίρεση υπαλλήλου

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Καλύπτεται η απώλεια μετρητών ή χρεογράφων από:

-Κλοπή ή ληστεία χρηματοκιβωτίου,

-Ληστεία χρηματαποστολής,

-Ληστεία ταμείου,

-Κατάχρηση, πλαστογραφία, υπεξαίρεση υπαλλήλου

Επικοινωνία