Υπηρεσίες

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη. Είναι γεγονός όμως ότι τόσο μέσα στο χώρο του σπιτιού μας, της εργασίας μας, όσο και έξω στο δρόμο μπορεί να συμβούν διάφορα ατυχήματα. Ατύχημα θεωρείται κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε βίαιη εξωτερική αιτία, αιφνίδια, τυχαία, ορατή και απόλυτα ανεξάρτητη από την θέληση του ατόμου. Οι συνέπειες από ένα ατύχημα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

•Στις πρόσκαιρες σωματικές βλάβες όταν το άτομο που υποστεί ατύχημα κριθεί ότι είναι προσωρινά ολικά ή μερικά ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία ή για ενασχόληση και έχει τεθεί υπό ιατρική θεραπεία ή παρακολούθηση ή ευρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.

•Στις μόνιμες σωματικές βλάβες όταν το άτομο που υποστεί ατύχημα καταστεί μόνιμα ολικά ή μερικά ανίκανο για να ασκεί το επάγγελμά του, ή για την απώλεια ή την μείωση της λειτουργικότητας κάποιου μέλους (άνω και κάτω άκρα) του σώματος του.

•Στον θάνατο από ατύχημα. Σημείωση:Ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δύναται να εκδηλωθεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή με αποτέλεσμα την προσωρινή ανικανότητα , ή την μόνιμη ανικανότητα ή τον θάνατο μετά την εκδήλωση της.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος μπορεί να είναι ατομικά η και ομαδικά.

Οι καλύψεις που παρέχονται σε περιπτώσεις ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι:

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Η παροχή αυτή καλύπτει τον θάνατο από ατύχημα του ασφαλισμένου ως επιπλέον αποζημίωση της βασικής ασφάλισης.
Η παροχή δίδεται σε αναλογία των κεφαλαίων της βασικής ασφάλειας ζωής, έχει χαμηλό κόστος και ανάλογη ωφέλεια για τον πελάτη.

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλισμένο, το κεφάλαιο λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας συνεπεία ατυχήματος. Επίσης η εταιρεία καταβάλει ποσοστό επί του Ασφαλισμένου κεφαλαίου βάσει πίνακα, λόγω μόνιμης μερικής ανικανότητας.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει ημερήσιο ποσό για κάθε ημέρα νοσηλείας, στον ασφαλισμένο και στα τυχόν καλυπτόμενα προστατευόμενα μέλη λόγω ατυχήματος .

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει ποσό χειρουργικού επιδόματος, στον Ασφαλισμένο ή σε τυχόν καλυπτόμενο μέλος της οικογένειάς του, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση συνεπεία ατυχήματος . Το ύψος του χειρουργικού επιδόματος που καταβάλλεται, αποτελεί ποσοστό του ασφαλισμένου κεφαλαίου σε συνδυασμό με τη βαρύτητα της χειρουργικής

ΚΑΛΥΨΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει άμεσα στον ασφαλισμένο το ασφαλισμένο κεφάλαιο, σε περίπτωση που αυτός
προσβληθεί από μια εκ των καλυπτομένων 20 σοβαρών ασθενειών (καρκίνος, στεφανιαία νόσος, έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο κ.λπ.).

ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Από  Ατύχημα,  μόνο από ατύχημα
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ :  Ημερήσια, ανάρρωσης, χειρουργικά, σοβαρών ασθενειών
Από  Ατύχημα,  μόνο από ατύχημα
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Από  Ατύχημα,  μόνο από ατύχημα
Κωδικοί Συμπληρωματικών Καλύψεων:
Μ.Ο.Α = Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Θ.Α.Μ.Α ή ΘΑΑ = Θάνατος ή Ολική Ανικανότητα ή Μερική ανικανότητα από ΑΤΥΧΗΜΑ μόνο
ΘΑ = Θάνατος από Ατύχημα.
Α.Ε = Απώλεια εισοδήματος (πρόσκαιρη εξ αιτίας Ασθενείας ή Ατυχήματος)
Ν.Π = Νοσοκομειακή Περίθαλψη (εξ αιτίας Ασθενείας ή Ατυχήματος)
Ν.Ε ή Χ.Ε = Νοσοκομειακά επιδόματα (χειρουργικά ή ημερήσια/ημέρα νοσηλίας ή ανάρρωςης) 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλισμένο ποσό ιατροφαρμακευτικών εξόδων εντός/εκτός νοσοκομείου συνεπεία ατυχήματος, μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Η παροχή αυτή καλύπτει ότι και η απώλεια εισοδήματος εξ αιτίας ατυχήματος μόνο. Δίδεται συνήθως για διάστημα έως 24 μήνες και συνδέεται απαραίτητα με την κάλυψη Θανάτου, μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας σε αναλογία των κεφαλαίων αυτής.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η παροχή αυτή καλύπτει την απώλεια εισοδήματος του εργαζομένου, λόγω πρόσκαιρης αποχής από την εργασία του εξ αιτίας Ατυχήματος (ανώτατο όριο οι 24 ή 36 μήνες – ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία και το κόστος του προγράμματος).
Δεν καλύπτονται οι άνεργοι και σε καμία περίπτωση το ασφαλισμένο κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του πραγματικού εισοδήματος του εργαζομένου.

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους που έχουν ορισθεί,το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα.

Επικοινωνία