Υπηρεσίες

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη. Γενική Αστική Ευθύνη Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου έναντι τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς και θα οφείλονται αποκλειστικά σε αμελείς πράξεις δικές του ή των προστηθέντων του. 

Η κάλυψη παρέχεται για:

 • Σωματικές βλάβες / Απώλεια ζωής (συμπεριλαμβάνεται και η χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη.
 • Υλικές ζημιές σε πράγματα ή ζώα ιδιοκτησίας τρίτων.

Η κάλυψη μπορεί να επεκταθεί σε κάποιες περιπτώσεις και για ατυχήματα ή ζημιές σε τρίτους από:

 • Πυρκαγιά ή έκρηξη
 • Ελαττωματική λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, ανελκυστήρων
 • Τροφική δηλητηρίαση
 • Ζημιές σε προσωπικά αντικείμενα πελατών
 • Ζημιές σε αυτοκίνητα πελατών εντός parking

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου και των νομίμων προστηθέντων του έναντι τρίτων για οικονομική ζημιά που θα συμβεί από τη συνήθη άσκηση του επαγγέλματός του και θα οφείλεται σε αμέλεια, λάθος ή παράλειψή τους. Αστική Ευθύνη Εργοδότη Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου ως εργοδότη για εργατικά ατυχήματα στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του, που θα προκληθούν από αμέλεια δική του ή των προστηθέντων του, εντός των χώρων της επιχείρησης. Αναλυτικά παρέχεται κάλυψη για καταβολή διαφοράς ημερομισθίου Ι.Κ.Α. & αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, σύμφωνα με τα ʼρθρα 657, 658 & 932 του Α.Κ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της κάλυψης είναι ο εργοδότης να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό του σε κοινωνικό φορέα κύριας ασφάλισης (Ι.Κ.Α.). Αστική Ευθύνη Προϊόντος Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου κατασκευαστή / εισαγωγέα / εμπόρου, για απαιτήσεις που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν σε αυτούς από τη χρήση ελαττωματικού πρόϊόντος.

Αναλυτικά, τα προγράμματα ασφάλισης που είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε είναι τα εξής: 

 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία επαγγελματικού χώρου
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία ξενοδοχείων
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία ενοικιαζόμενων δωματίων
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία εκπαιδευτηρίων, σχολείων, παιδικών κατασκηνώσεων
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία αθλητικών κέντρων, γυμναστηρίων
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία parking αυτοκινήτων
 • Αστική Ευθύνη από τη λειτουργία συνεργείων, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών
 • Αστική Ευθύνη εκθετών, διοργανωτών εκθέσεων
 • Αστική Ευθύνη διαχειριστών πολυκατοικιών, κοινοχρήστων χώρων
 • Αστική Ευθύνη ιδιωτική, οικογενειάρχη
 • Αστική Ευθύνη από συντήρηση και εγκατάσταση ανελκυστήρων
 • Αστική Ευθύνη κατασκευαστών ιδιωτικών κτιρίων
 • Αστική Ευθύνη κατασκευαστών δημοσίων έργων
 • Αστική Ευθύνη εργοδότη
 • Αστική Ευθύνη tour operators
 • Ασφάλιση ταξιδίου
 • Αστική Ευθύνη εγκαταστάτη φωτεινών επιγραφών, πανώ
 • Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη δικηγόρων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων
 • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη διαμεσολαβούντων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του.
Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΓΕΡΑΝΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ - ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΘΕΑΤΡΩΝ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΙΑΤΡΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΙΔΙΩΤΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ Φ.Δ.Χ.

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΜΙΚΡΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Η ασφάλεια αστικής ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του ασφαλισμένου για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές προς τρίτους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης της ευθύνης του ασφαλισμένου από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις σε σχέση με τις δραστηριότητές του. Ανάλογα με την φύση του κινδύνου, χωρίζεται σε γενική αστική ευθύνη, ευθύνη εργοδότη, ευθύνη προϊόντος, ή επαγγελματική αστική ευθύνη.

Επικοινωνία