ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Η πρόστηση και οι παράνομες συμπεριφορές ασφαλιστικών συμβούλων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ασφαλιστικούς συμβούλους παρουσιάζει απόφαση του Εφετείου Αθηνών η...

Η διασυνοριακή πώληση ασφαλιστικών συμβολαίων

Γράφουν η Άλκηστις Χριστοφίλου και η Κορίνα Καββαδία, δικηγόροι με τη δικηγορική εταιρία Ρόκας...

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
ΕΠΕΙΑ-Απόφαση Διαβούλευσης

Επισυνάπτεται σχέδιο απόφασης της ΕΠΕΙΑ με θέμα: «Πολιτική των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για...

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πως αντιμετωπίζει ο νόμος τις ψευδείς δηλώσεις για ζημιές

Άλκηστις Χριστοφίλου, LL.M., L.S.E. Εταίρος IKPR I. K. Ρόκας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία...

Πόσο εξαγοράζεται η καταγγελία συμβολαίου ζωής

Άλκηστις Χριστοφίλου, LL.M., L.S.E. Εταίρος IKPR I. K. Ρόκας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία...

Ασφάλιση της αστικής ευθύνης του παραγγελιοδόχου μεταφοράς

Άλκηστις Χριστοφίλου, LL.M., L.S.E. Εταίρος IKPR I. K. Ρόκας & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία...