ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Π.Δ.159/1998 (ΦΕΚ Α'121/5/7/98)

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.Δ.400/1970 (ΦΕΚ 10Α') όπως ισχύει τροποποιημένο, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/96/ΕΚ και προς ορισμένες διατάξεις των οδηγιών 92/49/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ.

PDF download: