ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η παροχή αυτή καλύπτει την απώλεια εισοδήματος του εργαζομένου,  λόγω πρόσκαιρης αποχής από την εργασία του εξ αιτίας  Ατυχήματος (ανώτατο όριο οι 24 ή 36 μήνες – ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία και το κόστος του προγράμματος).
Δεν καλύπτονται οι άνεργοι και σε καμία περίπτωση το ασφαλισμένο κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του πραγματικού εισοδήματος του εργαζομένου.