ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΚΑΛΥΨΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει άμεσα στον ασφαλισμένο το ασφαλισμένο κεφάλαιο, σε περίπτωση που αυτός
 προσβληθεί από μια εκ των καλυπτομένων 20 σοβαρών ασθενειών (καρκίνος, στεφανιαία νόσος, έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο κ.λπ.).