ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΟ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στους δικαιούχους που έχουν ορισθεί,το ασφαλισμένο κεφάλαιο σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου από ατύχημα.