ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει ποσό χειρουργικού επιδόματος, στον Ασφαλισμένο ή σε τυχόν καλυπτόμενο μέλος της οικογένειάς του, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση συνεπεία
ατυχήματος . Το ύψος του χειρουργικού επιδόματος που καταβάλλεται, αποτελεί ποσοστό του ασφαλισμένου κεφαλαίου σε συνδυασμό με τη βαρύτητα της χειρουργικής