ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Από  Ατύχημα,  μόνο από ατύχημα
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ :  Ημερήσια, ανάρρωσης, χειρουργικά, σοβαρών ασθενειών
Από  Ατύχημα,  μόνο από ατύχημα
ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Από  Ατύχημα,  μόνο από ατύχημα
Κωδικοί Συμπληρωματικών Καλύψεων:
Μ.Ο.Α = Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Θ.Α.Μ.Α ή ΘΑΑ = Θάνατος ή Ολική Ανικανότητα ή Μερική ανικανότητα από ΑΤΥΧΗΜΑ μόνο
ΘΑ = Θάνατος από Ατύχημα.
Α.Ε = Απώλεια εισοδήματος (πρόσκαιρη εξ αιτίας Ασθενείας ή Ατυχήματος)
Ν.Π = Νοσοκομειακή Περίθαλψη (εξ αιτίας Ασθενείας ή Ατυχήματος)
Ν.Ε ή Χ.Ε = Νοσοκομειακά επιδόματα (χειρουργικά ή ημερήσια/ημέρα νοσηλίας ή ανάρρωςης)