ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλλει ημερήσιο ποσό για κάθε ημέρα νοσηλείας, στον ασφαλισμένο και στα τυχόν καλυπτόμενα προστατευόμενα μέλη λόγω ατυχήματος .