ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Με την κάλυψη αυτή, η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλισμένο ποσό ιατροφαρμακευτικών εξόδων εντός/εκτός νοσοκομείου συνεπεία ατυχήματος, μέχρι το ανώτατο όριο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.