ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Με την κάλυψη αυτή η εταιρεία υποχρεούται να καταβάλει στον ασφαλισμένο, το κεφάλαιο λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας συνεπεία ατυχήματος.  Επίσης η εταιρεία καταβάλει ποσοστό επί του Ασφαλισμένου κεφαλαίου βάσει πίνακα, λόγω μόνιμης μερικής ανικανότητας.