ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Η παροχή αυτή καλύπτει τον θάνατο από ατύχημα του ασφαλισμένου ως επιπλέον αποζημίωση της βασικής ασφάλισης.
Η παροχή δίδεται σε αναλογία των κεφαλαίων της βασικής ασφάλειας ζωής, έχει χαμηλό κόστος και ανάλογη ωφέλεια για τον πελάτη.