ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Με το ασφαλιστήριο αυτό καλύπτονται τα ιδία τα κρύσταλλα καταστημάτων και οικιών ( παράθυρα ) και όχι οι ζημιές που θα προέρθουν από την ζημία ( τραυματισμοί πρόσωπων, κλοπή , κ.λπ. ) στην άξια αντικαταστάσεων τους συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και τοποθέτησης. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Είδος επιχείρησης. Είδος κρυστάλλων ( ελληνικά-ευρωπαϊκά , εσωτερικά – εξωτερικά , βιτρίνες ). Διαστάσεις ( τετραγωνικά μετρά , πάχος ανά κρύσταλλο ). Τοποθεσία ( διεύθυνση , ισόγειο η όροφοι ). Συμπληρωματικές καλύψεις ( πολιτικές ταραχές , τρομοκρατικές ενέργειες ).