ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η ασφάλιση ακινήτου είναι υποχρεωτική σε περίπτωση λήξης στεγαστικού δανείου. Έχετε δικαίωμα να επιλέξετε εσείς την ασφαλιστική εταιρεία που θα σας εξυπηρετεί για το συμβόλαιο πυρός, η οποία δεν είναι υποχρεωτικό να συνεργάζεται με την τράπεζα, που θα σας χορηγήσει το δάνειο. Ακόμα και αν έχετε ήδη ασφαλίσει το ακίνητό σας μέσω της τράπεζας, έχετε κάθε δικαίωμα στην ανανέωση να αλλάξετε ασφαλιστική εταιρεία.