ΑΠΟ ΤΟ 1972 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Η παροχή αυτή καλύπτει ότι και η απώλεια εισοδήματος εξ αιτίας ατυχήματος μόνο. Δίδεται συνήθως για διάστημα έως 24 μήνες και συνδέεται απαραίτητα με την κάλυψη Θανάτου, μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας σε αναλογία των κεφαλαίων αυτής.